Bangos strategija dėl galimybių.

Pro 1, Šiandien Komisija pristatė Europos duomenų strategiją ir galimas politikos priemones, kuriomis siekiama užtikrinti į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto plėtrą. Tai yra pirmieji žingsniai siekiant tų tikslų.

Ji apima viską — nuo kibernetinio saugumo iki ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, nuo skaitmeninio švietimo iki įgūdžių, nuo demokratijos iki žiniasklaidos. Noriu, kad skaitmeninė Europa atskleistų geriausias savo savybes: būtų atvira, teisinga, įvairiapusė, demokratiška ir pasitikinti. Noriu, kad Europos įmonės ir daugelis mūsų MVĮ turėtų prieigą prie šių duomenų ir kurtų vertę europiečiams, be kita ko, diegdamos dirbtinio intelekto prietaikas.

Vardan žmogaus saugumo Europa nutarė apriboti Dirbtinio intelekto galimybes

Europa pasirengusi pirmauti didžiųjų duomenų lenktynėse ir Europos vartotojų labui išsaugoti savo technologinį suverenumą, pramonės lyderės poziciją ir ekonominį konkurencingumą.

Per ateinančius penkerius metus Komisija daugiausia dėmesio skirs trims skaitmeninių technologijų plėtros tikslams: · žmonėms parankioms technologijoms, · teisingai ir konkurencingai ekonomikai ir · atvirai, demokratinei ir tvariai visuomenei.

Europa remsis savo ilgalaike technologijų, mokslinių tyrimų, inovacijų istorija ir išradingumu, taip pat tvirta teisių ir pagrindinių vertybių apsauga.

dvejetainių opcionų sėkmės lygiai vietinis bitcoinas perka bitkoinus

Įgyvendindama naują politiką ir naujas reglamentavimo sistemas Europa galės diegti pažangiausias skaitmenines technologijas ir stiprinti savo kibernetinio saugumo pajėgumus. Ji ir toliau sieks išlaikyti savo atvirą, demokratinę ir tvarią visuomenę, o skaitmeninės priemonės padės šių principų laikytis. Išlaikydama atvirą, bet taisyklėmis grindžiamą rinką ir glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais, ji tobulins ir vykdys savo planą kurti pasaulyje konkurencingą, vertybėmis grindžiamą ir įtraukią skaitmeninę ekonomiką bei visuomenę.

Europa — patikimo dirbtinio intelekto srities lyderė Europai nieko netrūksta, kad ji brokeris, atidarantis pamm sąskaitą tapti pasauline saugiai naudojamų ir taikomų dirbtinio intelekto sistemų srities lydere.

Turime puikių mokslinių tyrimų centrų, saugias skaitmenines sistemas, užimame tvirtą padėtį robotikos srityje, o mūsų gamybos ir paslaugų sektoriai — nuo automobilių iki energetikos, nuo sveikatos priežiūros iki žemės ūkio — yra konkurencingi.

2020 m. dvejetainių opcionų brokeriai

Šiandien paskelbtoje baltojoje knygoje Komisija numato kompetencija ir pasitikėjimu grindžiamą patikimo dirbtinio intelekto reglamentavimo sistemą. Strategijos tikslas — bendradarbiaujant su privačiojo ir viešojo sektorių subjektais sutelkti išteklius visoje vertės grandinėje ir sukurti tinkamų paskatų sparčiau diegti dirbtinį intelektą, be kita ko, mažosiose ir vidutinėse įmonėse.

bangos strategija dėl galimybių

Tuo tikslu taip pat reikės bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir mokslininkų bendruomene, pritraukti ir išlaikyti talentus. Dirbtinio intelekto sistemos gali būti sudėtingos ir tam tikromis aplinkybėmis kelti nemažą grėsmę, todėl labai svarbu didinti pasitikėjimą.

Be to, nereikia pamiršti, kad m. Vertinant pagrindinius Lisabonos strategijos tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimo galimybes bei ekonomines pasekmes, reikia paminėti, kad bendras tikslas yra sudaryti palankesnes sąlygas verslumo plėtrai. Tokio uždavinio aktualumas kyla dėl santykinai menko verslumo ES valstybėse-narėse, kuris, Europos Komisijos EK užsakytų tyrimų vertinimais, atsilieka nuo verslumo Amerikoje, nes, lyginant su ES, JAV didesnė dalis apklausiamų žmonių yra linkę užsiimti savarankišku verslu. JAV yra priimtinesnė verslo rizika, o bankrotai neturi tokios neigiamos reikšmės kaip ES šalyse. Taip pat svarbu paminėti, kad JAV yra didesnė sukuriamų ir uždaromų įmonių cirkuliacija, o verslo apimtys ir darbo vietų skaičius auga daugiau nei ES.

Aiškios taisyklės turi padėti mažinti didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų keliamą grėsmę, neužkraudamos pernelyg didelės naštos mažiau rizikingoms sistemoms. Ir toliau bus taikomos griežtos ES vartotojų apsaugos taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su nesąžininga komercine praktika ir apsaugoti asmens duomenis bei privatumą. Didelės rizikos srityse, pvz.

Prekės ženklo strategija, planavimas ir valdymas

Institucijoms turėtų būti suteikta galimybė išbandyti ir sertifikuoti algoritmams naudojamus duomenis taip, kaip jos tikrina kosmetikos gaminius, bangos strategija dėl galimybių ar žaislus. Norint didelės rizikos sistemas išmokyti tinkamai elgtis ir užtikrinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės, visų pirma teisė į nediskriminavimą, reikalingi nešališki duomenys.

Nors šiuo metu veido atpažinimo technologijas naudoti nuotoliniam biometriniam tapatybės nustatymui apskritai draudžiama ir leidžiama tik išskirtiniais, tinkamai pagrįstais ir proporcingais atvejais, taikant apsaugos priemones ir remiantis ES ar nacionaline teise, Komisija nori pradėti plačias diskusijas dėl to, kokiomis aplinkybėmis jei tokių yra galėtų būti pateisinamos išimtys.

bangos strategija dėl galimybių

Mažesnės rizikos dirbtinio intelekto prietaikoms, atitinkančioms aukštesnius standartus, Komisija numato taikyti savanoriško ženklinimo sistemą. Europos rinka atvira visoms dirbtinio intelekto prietaikoms su sąlyga, kad jos atitinka ES taisykles. Europa — duomenų ekonomikos bangos strategija dėl galimybių Įmonių ir viešųjų įstaigų kuriamų duomenų kiekis nuolat auga.

Europos Komisija pristato duomenų ir dirbtinio intelekto strategijas

bangos strategija dėl galimybių Kita pramonės duomenų kaip užsidirbti pinigų papildomai uždirbti iš esmės pakeis mūsų gamybos bei vartojimo polinkius ir gyvenseną. Tačiau didžioji jos teikiamų galimybių dalis vis dar yra neišnaudota. Europa turi viską, ko reikia, kad taptų šios naujos duomenų ekonomikos lydere: stipriausią pramoninę bazę pasaulyje, kurioje MVĮ yra itin svarbi pramonės struktūros dalis, technologijas, įgūdžius, o dabar jau ir aiškią viziją.

Europos duomenų strategijos tikslas — užtikrinti, kad ES taptų pavyzdžiu ir duomenų teikiamomis galimybėmis besinaudojančios visuomenės lydere. Todėl šia strategija siekiama sukurti tikrą Europos duomenų erdvę — bendrąją duomenų rinką, kad dar nepanaudoti duomenys Europos Sąjungoje galėtų laisvai judėti tarp sektorių ir teiktų naudą įmonėms, mokslininkams ir viešojo administravimo institucijoms.

MČTAU aktyviai jungiasi į „Sidabrinės bangos“ judėjimą

Piliečiams, įmonėms ir organizacijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti geresnius sprendimus remiantis ne asmens duomenimis pagrįstomis įžvalgomis. Šie duomenys turėtų būti prieinami visiems — viešiesiems ar privatiesiems subjektams, startuoliams ar didžiosioms įmonėms. Tuo tikslu Bangos strategija dėl galimybių pirmiausia pasiūlys sukurti tinkamą sistemą, kuria reglamentuojamas duomenų valdymas, prieiga prie jų ir pakartotinis naudojimas tarp įmonių, įmonių bei valdžios institucijų ir administravimo institucijose.

  1. Opcionų norma
  2. В освещенной области, - проговорил Орел, показывая рукой, - все связано с космоплаванием.
  3. Kaip padidinti lėšas litecoin
  4. Николь кивнула.
  5. Europos Komisija pristato duomenų ir dirbtinio intelekto strategijas – Teisė profesionaliai
  6. ISAK Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategijos patvirtinimo

Todėl reikės kurti paskatas dalytis duomenimis, nustatyti praktines, sąžiningas ir aiškias prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisykles, atitinkančias Europos vertybes ir teises, kaip antai asmens duomenų apsaugos, vartotojų apsaugos ir konkurencijos taisykles. Taip pat reikės užtikrinti, kad viešojo sektoriaus duomenys būtų plačiau prieinami, suteikiant prieigą prie didelės vertės duomenų rinkinių visoje ES ir sudarant sąlygas juos pakartotinai naudoti diegiant inovacijas.

Antra, Komisija siekia remti bangos strategija dėl galimybių sistemų ir naujos kartos infrastruktūros plėtrą, sudarysiančią sąlygas ES ir visiems subjektams pasinaudoti duomenų ekonomikos teikiamomis galimybėmis. Ji prisidės prie investicijų į Europos didelio poveikio projektus, susijusius su Europos duomenų erdvėmis ir patikima bei efektyviai energiją naudojančia debesijos infrastruktūra.

Vardan žmogaus saugumo Europa nutarė apriboti Dirbtinio intelekto galimybes | grindims.lt

Galiausiai ji imsis veiksmų konkrečiuose sektoriuose, pavyzdžiui, pramoninės gamybos, žaliojo kurso, judumo ar sveikatos, siekdama juose sukurti Europos duomenų erdves. Komisija taip pat stengsis dar labiau sumažinti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį tarp europiečių ir išnagrinės, kaip suteikti piliečiams galimybę geriau kontroliuoti, kas gali naudotis jų automatiškai sukurtais duomenimis.

Vertindamas Lietuvos parlamentarų sprendimą šalyje įvesti automobilių registracijos mokestį, eurokomisaras Virginijus SinkevičiusEuropoje atsakingas už aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės apsaugą, sako, kad Lietuva neišnaudoja taršos mokesčio potencialo. Didinant mokesčius už taršą, teigia V. Sinkevičius, tuo pačiu metu būtų galima mažinti darbo santykių apmokestinimą. Kartu Europos Komisijos EK narys tvirtina, kad Lietuvai, siekiant įgyvendinti klimatui neutralios valstybės iki m.

Tolesni veiksmai Kaip nurodyta šiandien pristatytoje strategijoje, Komisija dar šiais metais pateiks skaitmeninių paslaugų aktą ir Europos demokratijos veiksmų planą, pasiūlys peržiūrėti eIDAS reglamentą ir įkurs bendrą kibernetinio saugumo padalinį, kuris sustiprins kibernetinį saugumą.

Europa taip pat toliau kurs aljansus su pasauliniais partneriais, pasitelkdama savo reguliavimo galią, gebėjimų stiprinimą, diplomatiją ir finansus Europos skaitmeninimo modeliui propaguoti.

Print Siekdami atkreipti Lietuvos vadovų dėmesį į Lietuvai tenkantį demografinį — senėjančios visuomenės — iššūkį ir paskatinti glaudesnį įvairių valstybės valdymo institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą, aktyvūs visuomenininkai — tarp jų ir MČTAU rektorė dr. Šia deklaracija, kurią pasirašė per Lietuvos piliečių, visuomenės atstovai prašo Lietuvos Respublikos Seimo palaikymo ir paskatinimo plėtojant Lietuvos sveikatos ministerijos lyderystę, telkiant bendradarbiavimui valstybės institucijas, verslą ir visuomenės grupes ir koordinuojant įvairias iniciatyvas Lietuvos valstybei prisitaikant prie visuomenės senėjimo proceso.

Komisija taip pat siekia gauti atsiliepimų apie savo duomenų strategiją. Atsižvelgdama į tuos atsiliepimus ji imsis tolesnių veiksmų patikimo dirbtinio intelekto plėtrai ir duomenų ekonomikai. Europos Komisijos informacija.