Sandoriai ir sutartys - 8 psl. - Rašto darbas - grindims.lt

Neatšaukiamą pasiūlymą

Turinys

  Keistino teksto vieta:  Reikalaujami užstatai ir garantijos Yra: Tiekėjai, kurie atitiks pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus ir kurie bus kviečiami pateikti Pasiūlymus, kartu su Pasiūlymais turės pateikti Pasiūlymų galiojimo užtikrinimą banko garantiją arba draudimo bendrovės besąlyginį ir neatšaukiamą laidavimo raštą.

  neatšaukiamą pasiūlymą

  Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas išduodamas Įgaliojusios organizacijos vardu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis — ne mažiau kaip 15 ,00 EUR be PVM Turi būti: Tiekėjai, kurie atitiks pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus ir kurie bus kviečiami pateikti Pasiūlymus, kartu su Pasiūlymais turės pateikti Pasiūlymų neatšaukiamą pasiūlymą užtikrinimą banko garantiją arba draudimo bendrovės besąlyginį ir neatšaukiamą laidavimo raštą.

  neatšaukiamą pasiūlymą

  Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis — ne mažiau kaip 7. Reikalavimai Sutarties įvykdymo užtikrinimui nustatyti Sutarties bendrojoje bendrosios dalies 14 skyrius ir specialiojoje dalyse.

  eksponentinės tendencijų linijos

  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau, negu galioja pati Sutartis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis — 25 ,00 EUR be PVM Turi būti: Ne vėliau neatšaukiamą pasiūlymą per 10 dešimt dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Laimėjęs Dalyvis pateikia Įgaliojusiai organizacijai Sutarties ir Specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

  pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę

  Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis —