LRT TELEVIZIJA

Galimybių prognozė

Turinys

  Add to Collection Abstract Straipsnis skirtas jaunuolių nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo problemoms ir galimybėms aptarti.

  maxtaret užsidirbti pinigų internete hitbtc atsiliepimai

  Empirinio tyrimo tikslai: a apibūdinti individualius, socialinius ir kriminologinius, praeities ir esamus veiksnius, darancius įtaką rizikai pakartotinai nusikalsti; b įvertinti trijų psichologinių charakteristikų vidinės darnos, agresyvumo ir nevilties rodiklius grupėje, jų sąsajas ir prognostine verte. Pirmajame tyrimo etape buvo surinkti duomenys is asmens bylų ir užpildytos vaikinų 15—21 metų amžiausatliekancių lygtines bausmes trijų Lietuvos regioninių pataisos inspekcijų priežiūroje, anketos; antrajame etape tiriamieji 52 proc.

  Psichologiniam įvertinimui naudota A.

  galimybių prognozė kiyosaki ir galimybės

  Rezultatai atskleidė vyraujancias individualias ir socialines tikslinės grupės charakteristikas; regresinė analizė parodė istorinių kintamųjų svarbą jaunuolių nusikalstamo galimybių prognozė prognozėms; nors grupėje vyravo vidutinio lygio vidinė darna, vidinės darnos mažėjimas buvo reiksmingai susijes su aukstesniais agresyvumo ir nevilties rodikliais.

  Apibendrinant rezultatus atkreipiamas dėmesys į tikslinės grupės rizikos galimybių prognozė nusikalsti vertinimo ypatumus.

  pasirinkimo numatymas

  References 0.