Sąvoka – Vikipedija

Nepastovumo sąvokos apibrėžimas. apibrėžimas

Kiekvienas mokslas formuluoja savo sąvokų apibrėžimą, bet visi vartoja logikos sukurtas apibrėžimo priemones.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Apibrėžimą sudaro trys dalys: apibrėžiamoji išraiška definiendumapibrėžiančioji išraiška definiens ir jungiančioji išraiška reiškiama žodžiais yra, vadinama, reiškia. Apibrėžimas yra apibrėžiamosios ir apibrėžiančiosios dalių lygybė. Skiriama keliasdešimt apibrėžimo kaip užsidirbti tešlos internete. Ostensiniu apibrėžimu nustatoma žodžio reikšmė tiesiogiai nurodant objektą, kurį žymi žodis; vartojamas pradiniame kalbos mokymosi etape suaugusieji rodo vaikui daiktus ir juos pavadina.

brd kriptovaliuta parinkčių lenta, ką reiškia stulpeliai

Apibrėžimas gimine ir rūšiniu skirtumu — viena dažniausių rūšių — apibrėžiamąją sąvoką laiko rūšimi poklasiu ir skiria į platesnę, gimininę, sąvoką nurodydamas, kuo toji rūšinė sąvoka skiriasi nuo kitų tos pačios giminės rūšinių sąvokų barometras yra prietaisas atmosferos slėgiui matuoti.

Nominalinis apibrėžimas nustato vartojamos arba įvedamos kalbinės išraiškos reikšmę terminu kvadratas vadinamas stačiakampis lygiomis kraštinėmis. Realinis apibrėžimas parodo apibrėžiamojo objekto specifiką.

nepastovumo sąvokos apibrėžimas

Realiniam apibrėžimui galima suteikti nominalinio apibrėžimo formą raidės LDK reiškia žodžius Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Tokie apibrėžimai pateikiami aiškinamuosiuose žodynuose. Sintaksinis apibrėžimas objektą skiria nuo gretimų objektų nurodydamas, nepastovumo sąvokos apibrėžimas tuo objektu operuoti, kaip ir kuriam tikslui jį vartoti maistas yra tai, ką galima valgyti, kas tinka alkiui numalšinti ir gyvybei palaikyti.

Sintaksiniams apibrėžimams priskiriami genetiniai, kuriais objektas apibrėžiamas nurodant jo atsiradimo būdą objekto gaminimo instrukcijao genetiniams — indukciniai, įgalinantys iš kai kurių pradinių teorijos objektų kurti naujus objektus.

Indukcinio apibrėžimo pavyzdys gali būti natūraliojo skaičiaus apibrėžimas. Operacinis apibrėžimas nurodo veiksmus operacijaskuriuos objektas atitinka ir kurių dėka jis atsiranda jei į tirpalą panardintas lakmuso popierėlis nusidažo raudonai, tai tirpalas yra rūgštis. Apibrėžimas abstrakcija įgalina išskirti abstrakčias jutimais nesuvokiamas objektų klases ir jas atitinkančias objektų savybes, nustato tiriamųjų objektų lygybės tipo santykį refleksyvų, simetrišką, tranzityvų.

Ne, šokis nėra netvarus. Jis niekad nebuvo taip aiškiai matomas kaip dabar. Visgi mes tikriausiai turėtume nustoti šokį vadinti vienu nepastoviausiu iš visų menų.

Šiame apibrėžime atsiribojama nuo visų jutimais suvokiamų savybių, išskyrus tą, kuri sudaro tam tikrą klasę, ir ieškoma tos klasės elementų bendrosios savybės. Kontekstinis apibrėžimas objektą apibūdina susiedamas su vieta, kurioje tas objektas yra minimas. Šiame apibrėžime objektas tiesiogiai nepateikiamas, jis atrandamas analizuojant kontekstą, lyginant įvairius kontekstus. Taip apibrėžiama reiškinių priežastinio ryšio santykis, abipusiškai vienareikšmės atitikties santykis, kai kurios gramatikos sąvokos.

Naršymo meniu

Kuriantysis apibrėžimas įgalina iš kurios nors kalbos teiginių pagal kalbos taisykles išvesti tokį teiginį, nepastovumo sąvokos apibrėžimas galimas tik vartojant tą apibrėžimą. Deskripcinis aprašomasis apibrėžimas įgalina apibrėžti individus pavartojant formą tas x, kuris turi predikatą P.

Predikatas P priskiriamas vieninteliam nepastovumo sąvokos apibrėžimas Vilnius yra tas miestas, kuris yra Lietuvos Respublikos sostinė. Apibrėžimas turi atitikti tam tikras taisykles.

Grit: the power of passion and perseverance - Angela Lee Duckworth

Pakeičiamumo taisyklė: apibrėžiamąją ir apibrėžiančiąją dalį galima pakeisti vieną kita. Realiniuose apibrėžimuose apibrėžiamosios ir apibrėžiančiųjų sąvokų apimtis yra vienoda jei jų apimtys nevienodos, apibrėžimas būna per platus arba per siauras. Nominaliniuose apibrėžimuose pakeičiamumo taisyklė yra galimybė apibrėžiamąją ir apibrėžiančiąsias sąvokas pakeisti vieną kita bet kuriuose arba bent daugelyje esamosios kalbos kontekstų.

apibrėžimas

Vienareikšmiškumo taisyklė: vienos teorijos ribose kiekvieną apibrėžiančiąją dalį turi atitikti tik viena apibrėžiamoji sąvoka, bet ne priešingai. Nepriklausomai nuo keliamų tikslų ta pati sąvoka apibrėžiama įvairiai, tačiau visi apibrėžimai turi tikti tik tai apibrėžiamajai sąvokai.

nepastovumo sąvokos apibrėžimas

Rato nebuvimo taisyklė. Rato klaida apibrėžimuose būna dvejopa: kai sąvoka B apibrėžiama remiantis ja pačia tautologija arba kai sąvoka B apibrėžiama remiantis sąvoka C, o C apibrėžiama remiantis B.

apibrėžimas - Vikižodynas

nepastovumo sąvokos apibrėžimas Apibrėžimo trumpumo, tikslumo ir aiškumo taisyklė apibrėžimą sugriežtina, patikslina sąvokas, glaustai nepastovumo sąvokos apibrėžimas objekto specifiką.

Apibrėžimas yra aprašymų trumpinimo, naujų terminų įvedimo priemonė, o aksiominėse teorijose — naujų tiesų gavimo būdas. Pradinių sąvokų apibrėžimas visų variantų sąrašas dalies lemia teorijos turinį logikoje, remiantis skirtinga teiginio reikšmės samprata, skiriama dvireikšmė ir daugiareikšmė logika.

Mokslo pagrindinių sąvokų apibrėžimams būdinga kūrybiškumas: naujas apibrėžimas teoriją taip pertvarko, kad joje įrodoma ir paaiškinama tai, ko nebuvo galima nepastovumo sąvokos apibrėžimas ir paaiškinti neįvedus apibrėžimo; įvedus naujus apibrėžimus dalis teorijos teiginių gali netekti pagrįstumo ir jų atsisakoma, pakinta principai, kuriais teorija remiasi.

Apibrėžimas negali nurodyti visų esminių objekto požymių; išreikšti visą objekto turinį tegalima jį aprašant. Nusakant paprastus, vienodus objektus buities reikmenis vietoj apibrėžimo vartojamas apibūdinimas, charakteristika, aprašymas. Robinson Definition Oxford