Grafų teorija - grindims.lt

Grafų teorijos prekyba

Tie skaičiai reiškia kelion÷s atitinkama briauna išlaidas - jie lygiai taip pat gal÷tų reikšti atstumą, laiką, pakel÷s medžių skaičių ir t. Apskritai, jei grafo briaunoms skirti kokie nors skaičiai, juos vadinsime briaunų svoriais, o patį grafą vadinsime svoriniu grafu.

Mokslo kryptys

Taigi, grafas yra svorinis grafas; briaunos AD svoris yrabriaunos BC - ir t. Beje, n÷ra reikalaujama, kad briaunų ilgiai būtų proporcingi jų svoriams. Kaip ir įprastiniuose grafuose, svorinio grafo briaunų ilgis ir pavidalas yra visiškai nesvarbu.

Kalb÷dami apie pigiausią, trumpiausią, greičiausią ir t.

Naršymo meniu

Uždavinio formulavimas bendru atveju. Duotas svorinis grafas. Reikia rasti optimalų maršrutą, kuris prasideda ir baigiasi nurodytoje viršūn÷je ir eina per kiekvieną viršūnę lygiai vieną kartą.

24 bitų parinktis parduoti opcioną reiškia

Ciklas, kuris prasideda kurioje nors grafo viršūn÷je ir, patekęs į kiekvieną kitą grafo viršūnę lygiai vieną kartą, v÷l grįžta į pradinę viršūnę, vadinamas Hamiltono ciklu. Tačiau matematiniu požiūriu skirtumas yra nepaprastai didelis.

Tyzenhauzas gimė m.

Pavyzdžiui, du grafai. Grafas 1 pav. N÷ra universalaus būdo atsakyti į klausimą, ar grafas turi Hamiltono ciklų.

kaip aš pradėjau uždirbti internetu

Dirako teorema: Tarkime, kad jungusis grafas turi ne mažiau kaip tris viršūnes. Jei kiekviena grafo viršūn÷ yra gretima bent pusei viršūnių, tai grafas turi Hamiltono ciklą.

vanilės variantų apžvalgos ir komentarai

Pagal Dirako teoremą, jis turi Hamiltono ciklą. Grafai, kurių kiekviena viršūn÷ yra gretima visoms likusioms viršūn÷ms, vadinami pilnaisiais grafais.

Pilnieji grafai turi daugybę Hamiltono ciklų. Formul÷ pilnojo grafo Hamiltono ciklų skaičiui rasti: Pilnasis N-viršūnių grafas turi N-1!

trezor aparatin pinigin kodėl mums reikia tendencijų linijos

Hamiltono ciklų. Pusę jų pakartoja kitą pusę atvirkščia tvarka. Pilnojo svorinio grafo optimalaus Hamiltono ciklo radimo uždavinys daug kur taikomas, ir vadinamas keliaujančio pirklio uždaviniu KPU.

Pašto tarnautojas turi siuntinius pristatyti į kriptovaliutos forumai vietas.

Oh no, there's been an error

Tarnautojo tikslas yra išvežioti siuntinius į paskirties vietas ir grįžti į pradinį tašką pašto sand÷lįsugaištant kuo mažiau laiko. Aišku, kad tai - KPU pavyzdys. Vidutiniškai per dieną pašto mašina užsuka į vietų, taigi turime Grafų teorijos prekyba tiek viršūnių turinčiam grafui. Tai daroma sukiojant plokštę po stacionariu lazerio spinduliu.

Antanas-Škėma-Balta-Drobulė

Darbo našumo sumetimais eil÷s tvarka, kuria gręžiamos skylut÷s, turi būti tokia, kad visa gręžimo procedūra būtų atlikta per trumpiausią laiką. Tai yra KPU pavyzdys, kuriame grafo viršūn÷s yra skylut÷s mikroschemoje, o viršūnes X ir Y jungiančios briaunos svoris yra trukm÷, per kurią plokšt÷ patraukiama iš gręžimo vietos X į gręžimo vietą Y.

grafų teorijos prekyba

Staklių darbo grafikas. Daugelyje pramon÷s šakų naudojamos stakl÷s, atliekančios įvairias operacijas operacijos bus grafo viršūn÷s.

grafų teorijos prekyba

Atlikus darbą X, stakl÷s turi būti paruoštos naujam darbui. Trukm÷, reikalinga stakl÷ms po operacijos X pertvarkyti operacijai Y arba atvirkščiaiyra viršūnes X ir Y jungiančios briaunos svoris.

Grafų teorija

Reikia sudaryti staklių darbo grafiką, pagal kurį visos operacijos būtų cikliškai atliekamos per trumpiausią laiką. Tur÷dami daug reikalų mieste, norime organizuoti kelionę taip, kad nueitume į visas reikalingas vietas optimaliu maršrutu ir grįžtume namo - tai v÷l KPU pavyzdys.

Peržiūrų: Transkriptas 1 skyrius Algoritmai grafuose. Grafų teorijos uždaviniai Paprasčiausias grafo pavyzdys yra šalies kelių žemėlapis: miestai ir gyvenvietės sudaro viršūnių aibę, o keliai briaunų aibę. Orientuotąją briauną dar vadiname lanku. Miesto keliuose irgi susiduriame su tokia situacija, kai gatvėje leidžiamas tik vienpusis eismas.

Taigi tarkime, kad turime realų uždavinį, ir, atidžiau pažiūr÷jus, paaišk÷ja, grafų teorijos prekyba tai KPU. Kaip rasti optimalų Hamiltono ciklą? Prad÷kime nuo natūralaus bandymų ir klaidų metodo, kurį mokslininkai dažnai vadina j÷gos algoritmu. Pritaikykime j÷gos algoritmą prekybos agento KPU sprendimui:.