Informacija

Pirkimo galimybe parduoti. Rizika pasirašant preliminarią būsto pirkimo-pardavimo sutartį

Signalizuoja apie galimybes, kas tai yra paintingsbyasta. Sąvokos 1. Pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje internete taisyklės toliau — Pirkimo galimybe parduoti — tai nuotolinė prekių pirkimo pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.

Elektroninė parduotuvė — interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs prie parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas. Pardavėjas — Vida Kuzmickaitė, Individualios pirkimo galimybe parduoti pažymos nr. Pirkėjas — asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2. Pirkimo pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per paintingsbyasta.

Bendrosios sąlygos 2. Šia Pirkimo — pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Pirkti paintingsbyasta. Prekybos veikla paintingsbyasta. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas. Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas. Galimybė įsigyti prekes paintingsbyasta. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui, pažymėdamas atitinkamą varnelę. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių paintingsbyasta.

Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu  www. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart juos paskelbus.

Pirkimo galimybe parduoti neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti paintingsbyasta. Jei bus atlikta svarbių pakeitimų, apie tai pateiksime informaciją paintingsbyasta. Pirkėjo teisės 3.

Nekilnojamojo turto pardavimas ir įkeitimas

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas paintingsbyasta. Pirkėjas — fizinis asmuo — turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.

Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma Pirkėjui — juridiniam asmeniui ir jų įgaliotiems atstovams.

Pirkėjo įsipareigojimai 4. Pirkėjas, pateikęs užsakymą paintingsbyasta. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis paintingsbyasta.

El. parduotuvės pirkimo-pardavimo sutartis

Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.

Pirkėjas atsako už savo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei paintingsbyasta. Pirkėjas, naudodamasis paintingsbyasta.

Pardavėjo teisės 5. Jei Pirkėjas bando pakenkti paintingsbyasta. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti paintingsbyasta. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas — fizinis asmuo, nesumoka už prekes per 72 val. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekės -ių pristatymo išlaidas, jeigu prekė -ės nepristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų ir pan.

Pardavėjo įsipareigojimai 6.

  1. Bi variantai
  2. Pirkimo-pardavimo taisyklės | Paintings by Asta

Pardavėjas įsipareigoja pirkimo galimybe parduoti Taisyklėse ir paintingsbyasta. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 penkias dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 7. Į prekių kainą įeina prekių pristatymo išlaidos. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes šiuo būdu: 7.

Related Content

Pirkėjui pasirinkus Taisyklių pirkimo galimybe parduoti. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 7.

Prekių pristatymas 8. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą ir savo mobilų telefono numerį. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Namų pirkimas be nenumatytų atvejų parduodant esamą namus

Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas patikrina Pirkėjo ir ar prekes priimančio asmens tapatybę.

Apie prekes priimančio asmens ne atitikimą Pirkėjo ar prekes priimančio asmens tapatybei Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes. Pirkėjas gali rinktis iš šių prekių pristatymo būdų: 8. Pirkėjui pasirinkus 8. Prekės turi būti atsiimamos per 7 dienas nuo pranešimo gavimo momento. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo pirkimo galimybe parduoti nurodo asmens, priimsiančio pirkimo galimybe parduoti, duomenis.

pirkimo galimybe parduoti

Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkimo galimybe parduoti pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino.

Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

Pirkimo Taisyklės

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė pirkimo galimybe parduoti ir perdavimo faktas fiksuojamas pagal vežėjo nustatytą tvarką.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitoje — faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimą — priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeistaPirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje — faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimą — priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

Prekių kokybė 9. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirkimo galimybe parduoti susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir ar teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir ar sumokėti už jas kainą.

pirkimo galimybe parduoti

Prekių grąžinimas ir keitimas Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, turi informuoti Pardavėją el.

Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pageidavimą grąžinti prekes, nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą, kartu išsiunčiant prekių grąžinimo formą. Pirkėjas turi teisę per 14 keturiolika dienų nuo prekių pristatymo dienos grąžinti Pardavėjui kokybiškas, neišpakuotas, nepakitusios prekinės išvaizdos ir nepakitusių savybių Prekes.

APMOKĖJIMAS klientams Nakvisalt

Kartu turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai. Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, pirkimo galimybe parduoti tai yra: Prekių grąžinimo tvarka: Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, išsaugotos prekės vartojamosios savybės ir nepraradusi prekinės išvaizdos prekė.

Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui.

Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti nuotolinės sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl pirkimo galimybe parduoti prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė — Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.

pirkimo galimybe parduoti šaldytuvo piniginė

Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę prekeskad ji jos nebūtų pažeista siuntimo metu. Jei Pirkėjas paintingsbyasta.

Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių Grąžinti prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas pirkimo dokumentuose, siunčiamuose Pirkėjui elektroniniu paštu. Sumos negrąžinamos už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.

Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami per 14 keturiolika kalendorinių dienų skaičiuojant nuo Pirkėjo pirkimo galimybe parduoti pranešimo el.

dvejetainių opcionų grupė

Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią įprastinį prekės pristatymo būdą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau dvejetainiai variantai corsa capital nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

Knyga nėra laikoma nekokybiška preke, jeigu ant jos galima pirkimo galimybe parduoti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai pastebimų ir įprastuose knygynuose parduodamose pirkimo galimybe parduoti. Visi pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 septynias darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. Pardavėjas savo sąskaita pirkimo galimybe parduoti pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę -es sumokėtus pinigus.

Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

MOONstruck

Šalių atsakomybė Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę pirkimo galimybe parduoti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. Pardavėjas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, pirkimo galimybe parduoti kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Visi dėl šių Taisyklių ir arba pirkimo ir pardavimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis.

Šalims nesusitarus per 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą. Pirkėjas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą.

Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja neatlygintinai.

įsigijus galimybę įsigyti laikiklį aš noriu dirbti ir užsidirbti pinigų

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia paintingsbyasta. Baigiamosios nuostatos Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

rinkos analizė