Pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje,

Bendrosiose sąlygose toliau naudojamų sąvokų reikšmės: -    Pardavėjas — bendrovė thyssenkrupp Materials Poland S. Jokios kitos Pirkėjo taikomos nuostatos bendrosios sąlygos, taisyklės ir pan.

Prekių keitimas ir grąžinimas

Bendrųjų sąlygų pakeitimai turi būti sudaryti rašytine forma, priešingu atveju jie yra negaliojantys. Sąlygos, kurios nėra apibrėžtos aukščiau minėtame susitarime, taikomos pagal Bendrasiąs sąlygas.

Sutarties sudarymas 1. Individualios sutarties sudarymo pagrindas yra Pirkėjo užsakymas, pagal Pardavėjo pateiktą pasiūlymą.

pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje

Pirkėjui pakeitus pasiūlymą ar įtraukus išlygas neatitinkančias Pardavėjo pasiūlymo, sutartis įsigalioja tik Pardavėjui patvirtinus užsakymo pakeitimus ar išlygas. Nepatvirtinus užsakymo, laikoma, kad individuali sutartis nesudaryta.

Elektroninė prekyba: ką privalo žinoti vartotojas?

Šalys nenumato galimybės sudaryti sutartį pagal nutylėjimą. Jei Pirkėjas pateikia užsakymą iš anksto negavęs pasiūlymo pvz. Pasiūlymai, užsakymo patvirtinimai bei kiti Pardavėjo pareiškimai dėl sutarties sudarymo, turinio ar individualaus sutarties pakeitimo turi būti pateikti raštu, elektronine forma ar dokumentine forma, kitaip tai pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje laikoma negaliojančiais.

pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje dvejetainių opcionų užsienio strategija

Visi,  su šia sutartimi arba pasiūlymu susiję žodiniai susitarimai, patvirtinimai ar garantijos, pateikti Pardavėjo darbuotojų, Pardavėjui negalioja.

Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, už kurias atsako prekės gamintojas, Pardavėjas negali visiškai ar iš dalies vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, jis turi teisę visiškai arba iš dalies atsisakyti sutarties.

Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl minėtų priežasčių. Nuosavybės teisė 1. Nuosavybės teisę į parduodamą prekę Pirkėjas įgyja, tik sumokėjus Pardavėjui visą sumą už prekę.

Registruotos Torun?je, bendrosios pardavimo/tiekimo sąlygos - thyssenkrupp Materials Poland

Tuo atveju kai prekės yra tarpusavyje sujungtos ar sudaro vieną visumą abi šalys yra šio turto bendrasavininkėmis. Pardavėjas neneneša atsakomybės dėl prekės praradimo ar sugadinimo nuo to momento, kuomet prekė perduodama Pirkėjui ar vežėjui, nepriklausomai nuo to kam tenka pristatymo išlaidos. Kaina 1. Prekės pardavimo kaina kiekvieną kartą turi būti nurodoma pasiūlyme arba užsakymo patvirtinime. Pirkėjas yra įpareigotas sumokėti pilną prekės kainą pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje ta valiuta, kuri yra nurodyta Pardavėjo pateiktame pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime.

Jei pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje buvo nurodyta užsienio valiuta, tai Pirkėjas negali atlikti mokėjimo Lenkijos zlotais PLN, nebent pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime Pardavėjas nurodė, kad mokėjimas turi būti atliktas Lenkijos zlotais PLN ir apibrėžė užsienio valiutos konvertavimo į Lenkijos zlotus PLN taisykles.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekės kainą iki pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime nurodyto mokėjimo termino, arba iki Pardavėjo išrašytoje sąskaitoje-faktūroje nurodyto termino, jei pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime terminas nenurodytas.

Mokėjimo terminas skaičiuojamas nuo prekių išdavimo datos jeigu nesusitarta kitaip.

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „grindims.lt“ taisyklės - grindims.lt

Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai piniginės lėšos yra įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą. Kainos padidinimas turi atitikti atskirų kainos dalių padidėjimą. Pirkėjas privalo atsiimti prekių kiekį, kuris telpa aukščiau minėtoje kiekinėje tolerancijoje ir už šį kiekį sumokėti.

Pardavėjo pateikiama kaina už pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje ar paslaugas yra grynoji kaina netoprie kurios priskaičiuojamas PVM mokestis pagal galiojančius tarifus.

Jei Pirkėjas vėluoja sumokėti bet kokią sumą daugiau kaip 30 dienų, Pardavėjas gali nutraukti individualią sutartį nenurodydamas papildomo pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje.

Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusia dėl minėtų apli nkybių. Už medžiagų sertifikatų kopijų išdavimą imami mokesčiai, kurių dydis nustatomas pagal Pardavėjo taikomus įkainius.

Pirkėjui suteiktą pardavimo kreditą mokėjimo atidėjimą Pardavėjas bet kada gali keisti arba panaikinti. Ši teisė galioja visoms sutartims, kurių objektas Pirkėjui dar neišduotas. Jeigu Pirkėjas vėluoja atlikti išankstinį apmokėjimą ar sumokėti avansą už prekes, tai suteikia teisę Pardavėjui visiškai arba iš dalies atsisakyti sutarties be papildomo pranešimo Personalo motyvacijos variantas. Prekės atsiėmimas ir jos savybės 1.

Atsiėmimo metu Pirkėjas įsipareigoja išsamiai patikrinti prekių kiekį, būklę ir atitiktį pagal sutartyje nurodytas technines savybes. Taip pat privalo patikrinti pateiktą prekės techninę dokumentaciją.

Patikrinus prekę, sudaromas perdavimo-priėmimo dokumentas. Pasirašydamos per prekes atsiimantį asmenį perdavimo-priėmimo dokumentą, šalys patvirtina, kad prekė atitinka sutartyje nurodytus parametrus ir neturi matomų trūkumų, kurie gali būti nustatomi atsiėmimo metu atliekant išsamų patikrinimą.

centų dvejetainių opcionų brokeris kaip nikita smirnovas uždirba pinigus internete

Remiantis įprasta prekybos ir priėmimo praktika, Pirkėjas neatleidžiamas nuo šioje dalyje minėtų pareigų, atsakomybės ir galimų pasekmių. Šalys susitaria, kad prekės pakrovimo išlaidos tenka Pardavėjui, tačiau iškrovimo išlaidos Pirkėjui, nepriklausomai nuo to, kam tenka pristatymo išlaidos.

Visi Pardavėjo, kartu su preke pateikiami sertifikatai, patvirtinimai, atitikties deklaracijos ir kiti prekės kokybę, parametrus ir technines savybes nurodantys dokumentai nėra Pardavėjo patvirtinimas dėl juose pateiktų duomenų ar užtikrinimas, kad prekė atitinka juose nurodytus reikalavimus.

Perduodamas šiuos dokumentus, Pardavėjas, remiantis gamintojo deklaracija, tik informuoja, kad prekė, pagaminta pagal dokumentuose nurodytus reikalavimus. Nerūdijančio plieno ir aliuminio lakštų bei nerūdijančio plieno ir aliuminio ritinių pardavimo atveju viena medžiagos pusė vienas paviršiust.

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „animotukas.lt“ taisyklės

Pardavėjas deklaruoja, kad nurodytos plastmasės gaminių spalvos taip pat nurodant konkretų spalvos numerį gali nežymiai skirtis priklausomai nuo gamybos partijos.

Toks skirtumas nėra laikomas prekių defektu. Pardavėjui netaikomi jokie garantiniai įsipareigojimai parduodant tokias prekes.

pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje

Jei Pardavėjas įsipareigojo išduoti Pirkėjui 3 dalyje nurodytus dokumentus, laikoma, kad dokumentai bus pateikti per 10 dienų nuo prekės išdavimo dienos. Dokumento perdavimas gali būti atliekamas persiunčiant skanuotas kopijas elektroniniu paštu.

pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje

Atsakomybė už trūkumus 1. Šis laikotarpis nėra taikomas jei Pirkėjas yra vartotoju konsumentu.

Apie defektus, kurių negalima buvo nustatyti atsiėmimo metu atliekant išsamų patikrinimą, Pirkėjas privalo nedelsdamas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų nustatymo pranešti Pardavėjui, priešingu atveju Pirkėjas netenka teisės reikšti pretenzijas arba pasinaudoti garantijomis.

Pranešimas apie prekės defektus turi būti pateiktas rašytine forma, pridedant prekių gavimą patvirtinančius dokumentus.

 • Nuotolinė prekyba, ypač prekyba elektroninėje erdvėje sparčiai auga.
 • Kurie gali uždirbti naudodamiesi brokeriais
 • Dvejetainiai variantai gyvos diagramos
 • Подобный исход погубит по крайней мере одно из двух сообществ космоплавателей, оставшихся на корабле, и чтобы предотвратить его, рекомендуется перейти ко второй стадии умиротворения.
 • Pinigų rašymas vaikams internete
 • Макс нырнул в переулок и припал к стене одного из строений; потом извлек компьютер и принялся разглядывать карту на мониторе, пытаясь понять, как добраться до логова октопауков.

Pirkėjas, Pardavėjo reikalavimu, privalo suteikti jam galimybę apžiūrėti prekę. Jei prekė perdirbta, Pardavėjas nėra atsakingas už prekės trūkumus.

 • Elektroninė prekyba: ką privalo žinoti vartotojas?, Lietuvos vartotojų institutas
 • Šios direktyvos tikslas — užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo.
 • Taisyklės dėl pardavėjų ir vartotojų sudarytų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių
 • Reitingų maklerių atidarymas
 • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Jei Pardavėjo teigimu prekių defektams nustatyti būtina atlikti techninę ekspertizę, Pardavėjas priima atitinkamą sprendimą gavęs atliktos ekspertizės išvadas.

Pardavėjas apie pretenzijos pripažinimą patvirtintą rašytine forma, raštu praneša apie savo sprendimą, patikrinęs grąžintą prekę, arba atlikęs ekspertizę.

trijų iš eilės dvejetainių opcijų strategija nauji pinigų uždirbimo būdai internete

Jei pretenzija pagrįsta, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita bei savo pasirinkimu pakeisti prekę kita, neturinčia defektų arba prekę pataisyti iki šalių nustatyto termino. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą kai dėl prekės defektų atsakingas gamintojas.

Ogólne warunki sprzedaży (LT)

Šalys susitaria, kad pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje atveju Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai netaikomi. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai taip pat netaikomi jei Pirkėjas atliko prekės remontą be raštiško Pardavėjo sutikimo.

Pardavėjas nesuteikia jokios garantijos dėl prekės tinkamumo konkrečiam tikslui. Už šioje sutartyje numatytos prekės tinkamą naudojimą atsako tik Pirkėjas. Pardavėjo pateikiama informacija yra tik bendro pobūdžio ir ja neturi būti remiamasi naudojant produktą. Pirkėjui pareiškus pretenziją jis neatleidžiamas nuo pareigos sumokėti už parduotas prekes.